Ponuka domov
Sem vložte podnadpis

Vyberte si dom s pozemkom podľa výmery 

a orientácie na svetové strany

Rezervačný list

R 1 - P R E D A N Ý

R 2 - P R E D A N Ý

R 3 - R E Z E R V O V A N Ý

R 4 - V O Ľ N Ý

úžitková plocha domu: 122,5 m2 + terasa

výmera pozemku: 224 m2

(podiel 1/6 na prístupovej ploche do záhrady) 2 parkovacie miesta

dom s pozemkom: 125.000 EUR s DPH

R 5 - V O Ľ N Ý

úžitková plocha domu: 122,5 m2 + terasa 

výmera pozemku: 224 m2

(podiel 1/6 na prístupovej ploche do záhrady) 2 parkovacie miesta

dom s pozemkom: 125.000 EUR s DPH

R 6 - R E Z E R V O V A N Ý

R 7 - P R E D A N Ý

S 1 - R E Z E R V O V A N Ý

S 2 - P R E D A N Ý

S 3 - R E Z E R V O V A N Ý

S 4 - R E Z E R V O V A N Ý

S 5 - P R E D A N Ý

S 6 - R E Z E R V O V A N Ý

S 7 - P R E D A N Ý

K o n t a k t


Ondrej Pokoraczký

+421 905 969 312

Peter Pokoraczký

+421 903 502 918